ช่อง 7HD รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 โดย นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ นายเกียรติศักดิ์ เพ่งฉ่ำ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมวางแผนและเครือข่าย และนายเกียงศักดิ์ กิ่งอรุณชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายข่าว เป็นผู้แทนสถานีฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวาย พระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ ช่อง 7HD เมื่อวันก่อน

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ ทางช่อง 7HD กด 35 และ ช่องทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter : Ch7HD และเว็บไซต์ www.ch7.com