มท.1 เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังมีพื้นที่บางส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายได้ PEA ริเริ่มโครงการด้านระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน

โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid อำเภอแม่สะเรียง ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Battery Energy Storage System (BESS) ชนิด Li-ion (ลิเธียมไอออน) พิกัดใช้งาน 3 MW 1.5 MWh (รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง) หรือจ่ายไฟได้เกือบครึ่งของอำเภอแม่สะเรียง สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อ หรือผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกล โดยใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โซล่าเซลล์จากเอกชน 4 MW เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประมาณ 1.3 MW โรงจักรดีเซล พิกัดรวมประมาณ 5 MW (ขนาด 1 MW จำนวน 5 เครื่อง)
ในอนาคต PEA มีแผนดำเนินโครงการไมโครกริดจำนวน 2 แห่ง คือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าวอื่นในหมวด