รู้อยู่กับน้ำ ตอนที่ 5 ฝายชะลอน้ำชั่วคราว ทำง่าย ได้ความชุ่มชื้น

อยู่พื้นที่สูงชันต้นน้ำ เก็บน้ำอย่างไร ให้เรียบง่าย ประหยัด
และคุ้มค่า?... ซีรีส์ แอนิเมชัน “รู้อยู่กับน้ำ” มีคำตอบ!!!

ตอน “ฝายชะลอน้ำชั่วคราว ทำง่าย ได้ความชุ่มชื้น”
ขอเสนอวิธีการหาน้ำใช้ ในหน้าแล้ง
มาเรียนรู้กันครับ
#วิธีเก็บน้ำ#หน้าแล้ง

Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ”
แล้วคุณจะอยู่กับน้ำได้ในทุกสถานการณ์