เปิดตัวอย่างภาพยนตร์ Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ 9 กันยายน นี้ในโรงภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรื่อง Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ เลื่อนวันเข้าฉายจากกำหนดเดิมในเดือนมีนาคมออกไปก่อน
โดยหากมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ใหม่ จะแจ้งอีกครั้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เปิดเกมแล้ว! งานนี้ แม่จะ 'วิน' หรือ ลูกจะ 'เกม'
กับตัวอย่างเต็ม Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่

 

Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่ 9 กันยายน นี้ในโรงภาพยนตร์