ใช้เสียงของคุณ ร่วมสร้างประเทศไทย

เสียงของคุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้
งานออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เมื่อประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจึงมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งสื่อที่เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อจับกลุ่มวัยรุ่น และคนใช้ Social โดยจัดทำออกมาเป็นวิดีโอออกมา 3 เรื่องราว ชูเรื่องราวของการใช้เสียงเพื่อแก้ปัญหา และสร้างประเทศของเรา

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/06/06/74ECT-2.jpg

ที่ผ่านมาเราพลาดเสียงของปัญหาไปแล้วกี่ครั้ง?
วิดีโอออนไลน์ชิ้นแรกบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง ผ่านเสียงต่าง ๆ ในชีวิต ตั้งแต่เสียงตอนเกิด เสียงแห่งความสุข เสียงแห่งความเศร้า และเสียงของปัญหาที่เขาไม่เคยไม่ยินจนกระทั่งได้เจอกับปัญหานั้นด้วยตนเอง วิดีโอได้เปรียบปัญหาเป็นเหมือนเสียงหนึ่งในชีวิต ที่บางครั้งเราอาจแก้ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องร่วมกันใช้เสียงหรือสิทธิในการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตัวแทนของเรามาเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหานั้นให้ดีขึ้น

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/06/06/97ECT-3.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/06/06/97ECT-4.jpg

ใช้เสียงของคุณสร้างบ้านของเรา
วิดีโอนี้เป็นเรื่องราวความต้องการผู้นำหรือตัวแทน ในการสร้างบ้าน และแก้ไขปัญหาภายในบ้านของเรา ทั้งหมดถูกถ่ายทอดออกมาผ่านลูกหินที่ออกเดินทางไปยังสถานการณ์ที่เราเคยเผชิญและนำพาเราไปสู่การสร้างบ้าน บ้านที่ใช้สิทธิและเสียงของประชาชนชาวไทยในการช่วยกันสร้าง

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/06/06/97ECT-5.jpg

นับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
วิดีโอออนไลน์ตัวสุดท้ายเน้นย้ำให้ประชาชนชาวไทยออกไปทำหน้าที่ ด้วยการใช้สิทธิ เสียง ของตนเองในการเลือกตั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลง และสร้้างประเทศไทยในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม

วิดีโอออนไลน์ทั้ง 3 เรื่อง ได้รับการตอบรับอย่างดี จากยอดผู้ชมถึงหลักแสนที่ปรากฎในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิ ใช้เสียงในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมากเพียงใด สำหรับใครที่ยังได้ติดตามชมวิดีโอออนไลน์ทั้ง 3 เรื่อง สามารถติดตามชมได้ที่นี่

ที่ผ่านมาเราพลาดเสียงของปัญหาไปแล้วกี่ครั้ง ? ใช้เสียงของคุณร่วมสร้างประเทศไทยใช้เสียงของคุณสร้างบ้านของเรา...ประเทศของเรา
 


นับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่