ช่อง 7HD ร่วมพิธีบวงสรวงงานบูรณะ วัดเสนาสนารามฯ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเยี่ยมชมงานบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง จากเงินสนับสนุนในโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน”

ช่อง 7HD นำโดย คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งนักแสดง  เซฟฟานี่ อาวะนิคบิ๊ก-ณทรรศชัย จรัสมาส และผู้ประกาศข่าว บี-กมลาสน์  เอียดศรีชาย  เป็นตัวแทนช่องเข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานบูรณะ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กรมศิลปากร จัดขึ้น  โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี

โดยหลังจากเสร็จพิธี ผู้บริหาร, นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD ยังเข้าเยี่ยมชมงานบูรณะจิตรกรรมฝาผนังในโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” ประจำปี 2561 (ปีที่ 2) ที่ช่อง 7HD ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน  3,462,000 บาท ให้แก่กรมศิลปากรนำไปบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง และพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ในพระอุโบสถ, จิตรกรรมฝาผนังลายรดน้ำประตู หน้าต่าง และธรรมาสน์ 2 แท่น ในวิหารพระอินทร์แปลง, จิตรกรรมฝาผนัง ในวิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรชั้นครู ที่วาดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 และได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 จนมีสภาพชำรุด ชั้นสีโป่งพอง หลุดร่อน ซึ่งแผนบูรณะครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

โครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2557 หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดความเสียหายกับพระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุเจดีย์หลวง เนื่องจากเป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพสักการะ    และยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน   ซึ่งช่อง 7HD    ได้จัดทำโครงการ  “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” สนับสนุนงบประมาณการบูรณะ 3,367,600  บาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระธาตุจอมกิตติ  และพระธาตุเจดีย์หลวง โดยทำการบูรณะเสร็จสิ้น และจัดพิธีบวงสรวงหลังบูรณะพระธาตุเจดีย์ทั้ง 2 แห่ง ตามประเพณีล้านนา เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

จากนั้นเป็นต้นมา ช่อง 7HD ยังคงสานต่อโครงการ “7HD อนุรักษ์โบราณสถาน” ประสานงานกับกรมศิลปากร รวบรวมข้อมูลโบราณสถานที่มีความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่มีความสำคัญ ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ  ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter, Youtube : Ch7HD และ เว็บไซต์ : www.ch7.com