พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัชกาลที่ ๑๐

รัชกาลที่ ๑๐

สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก

Separator

ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Separator

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Separator

เมษายน

bullet

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมษายน

bullet

ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

เมษายน

bullet

ต้นเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

๑๘ เมษายน

bullet

เสกน้ำอภิเษกจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์

๑๙ เมษายน

bullet

แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

๒๒ เมษายน

bullet

พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

๒๓ เมษายน

bullet

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พฤษภาคม

bullet

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พฤษภาคม

bullet

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ,เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และ จุดเทียนชัย

พฤษภาคม

bullet

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล, ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สดัปกรณ์, เฉลิมพระราชมณเฑียร

พฤษภาคม

bullet

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค

พฤษภาคม

bullet

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคลเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

พฤษภาคม – พฤศจิกายน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ภาคส่วนราชการ

Separator

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรมภาคประชาชน

Separator
Top