พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัชกาลที่ ๑๐

รัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก

Separator

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Separator

ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Separator

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Separator

เมษายน

bullet

พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมษายน

bullet

ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

เมษายน

bullet

ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

๑๘ เมษายน

bullet
 • - เสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ ๗๖ จังหวัด

 • - ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์

๑๙ เมษายน

bullet

แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

๒๒ เมษายน

bullet

พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๒๓ เมษายน

bullet

จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร
และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พฤษภาคม

bullet

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า
และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พฤษภาคม

bullet
 • - เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 • - เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
  นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และ จุดเทียนชัย

พฤษภาคม

bullet
 • - พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • - เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล

 • - ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดัปกรณ์

 • - เฉลิมพระราชมณเฑียร

พฤษภาคม

bullet
 • - พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

 • - เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระพยุหยาตราสถลมารค

พฤษภาคม

bullet
 • - เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

 • - เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

พฤษภาคม – พฤศจิกายน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ภาคส่วนราชการ

Separator

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรมภาคประชาชน

Separator
Top