วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:20 น.

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย คณะแพทย์ รามาฯ

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย คณะแพทย์ รามาฯ