วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:19 น.

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย สำนักงาน ป.ป.ท.

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย สำนักงาน ป.ป.ท.