วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:22 น.

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย