วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:23 น.

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์