ระเบียบการแข่งขันว่ายน้ำ

แชมป์กีฬา 7 สี เจ้าสระ ปี 2559


วันและเวลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 08.30 น.
รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 15.00 น. ช่อง 7 สี และเว็บไซต์ Bugaboo.TV ถ่ายทอดสด

สถานที่แข่งขัน

สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (ฟีน่า)

คุณสมบัติของนักกีฬา

ต้องเป็นนักกีฬาของสโมสรที่เป็นสมาชิกของสมาคมว่ายน้ำเท่านั้น

รุ่นอายุนักกีฬา

- กลุ่ม A รุ่นอายุ 14-15 ปี นักกีฬาเกิดปี พ.ศ. 2544-2545
- กลุ่ม B รุ่นอายุ 12-13 ปี นักกีฬาเกิดปี พ.ศ. 2546-2547
- กลุ่ม C รุ่นอายุ 10-11 ปี นักกีฬาเกิดปี พ.ศ. 2548-2549

ประเภทรายการแข่งขัน

- กลุ่ม A รุ่นอายุ 14-15 ปี ชายและหญิง จำนวน 8 รายการ ระยะ 100 เมตร แข่งขันใน 4 ท่า ได้แก่ ผีเสื้อ กรรเชียง กบ และฟรีสไตล์
- กลุ่ม B รุ่นอายุ 12-13 ปี ชายและหญิง จำนวน 8 รายการ ระยะ 50 เมตร แข่งขันใน 4 ท่า ได้แก่ ผีเสื้อ กรรเชียง กบ และฟรีสไตล์
- กลุ่ม C รุ่นอายุ 10-11 ปี ชายและหญิง จำนวน 8 รายการ ระยะ 500 เมตร แข่งขันใน 4 ท่า ได้แก่ ผีเสื้อ กรรเชียง กบ และฟรีสไตล์
รวมทั้งสิ้น 24 รายการ

เงินรางวัลการแข่งขัน

แบ่งตามความเหมาะสมของรุ่นอายุ ดังนี้
- กลุ่ม A รุ่นอายุ 14-15 ปี
อันดับ 1 - 12,000 บาท / อันดับ 2 - 8,000 บาท / อันดับ 3 - 7,000 บาท /
อันดับ 4 - 6,000 บาท / อันดับ 5 - 5,000 บาท / อันดับ 6 - 4,000 บาท /
อันดับ 7 - 3,000 บาท / อันดับ 8 - 2,000 บาท
- กลุ่ม B รุ่นอายุ 12-13 ปี
อันดับ 1 - 8,000 บาท / อันดับ 2 - 5,000 บาท / อันดับ 3 - 4,000 บาท /
อันดับ 4 - 3,000 บาท / อันดับ 5 - 2,500 บาท / อันดับ 6 - 2,000 บาท /
อันดับ 7 - 1,500 บาท / อันดับ 8 - 1,000 บาท
- กลุ่ม C รุ่นอายุ 10-11 ปี
อันดับ 1 - 8,000 บาท / อันดับ 2 - 5,000 บาท / อันดับ 3 - 4,000 บาท /
อันดับ 4 - 3,000 บาท / อันดับ 5 - 2,500 บาท / อันดับ 6 - 2,000 บาท /
อันดับ 7 - 1,500 บาท / อันดับ 8 - 1,000 บาท

หมายเหตุ : อันดับ 1-3 ได้เหรียญรางวัล / นักกีฬา 8 คนสุดท้ายในแต่ละรายการ จะได้รับใบประกาศนียบัตร

การสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.tasa.in.th http://www.jp.in.th

ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 (รับจำนวนจำกัด) และตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (กรณีที่รายชื่อตกหล่น หากไม่ตรวจสอบและแจ้งภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จะถือว่าสละสิทธิ์)