เพลงถ้าไม่สู้...ก็แพ้
เพลงประกอบละครเชิง ชาย ชาญ
ศิลปิน : แจ็ค ไอเฟล

เนื้อเพลง ถ้าไม่สู้...ก็แพ้
วันที่ยืนมองขอบฟ้า ศรัทธายังไม่เคยเปลี่ยนไป
วันที่จะมีตัวตน วันที่มันจะหลุดพ้น ก็ค้นหาทางกันไป

* ชีวิตมันคงไม่มีความหมาย หากตายโดยไม่ได้เห็นมัน
วันที่เรานั้นเฝ้าฝัน ยืนหยัดสู้เพื่อวันนั้น หากแม้ต้องแลกด้วยลมหายใจ
แม้ภูผาสูงมากั้นกลาง บางครั้งต้องปีนต้องป่าย
เพราะชีวิตคือการท้าทาย คือจุดหมาย ความเป็นคน

** ถ้าไม่สู้ก็แพ้ แม้แค่เพียงดวงดาวก็คงไม่ได้เห็น ฝันคงไม่เป็นไป
แค่ใจไม่ยอมแพ้ แพ้ไม่เป็นสักวัน สักวันคงได้เห็น
ฝันที่มันเป็นจริง สู้มันเพื่อวันของเรา

บางคราวอาจจะดูอ่อนล้า บางครั้งฟ้าดูไม่เป็นใจ
ลมหายใจอาจแผ่วเบา เสียงหัวใจไม่แผ่วตาม ยังยึดมั่นไม่ถอดใจ

ซ้ำ (*,**)

คำว่าแพ้ยังไม่น่ากลัว เท่ากับคำว่าเรานั้นยอมแพ้
เพราะชีวิตไม่มีอะไรน่ากลัว เท่ากับตัว...คิดมากไป

ถ้าไม่สู้ก็แพ้ แม้แค่เพียงดวงดาวก็คงไม่ได้เห็น ฝันคงไม่เป็นไป
แค่ใจไม่ยอมแพ้ แพ้ไม่เป็นสักวัน สักวันคงได้เห็น
ฝันที่มันเป็นจริง แล้วถ้าไม่สู้ก็...แพ้
แม้แค่เพียงดวงดาวก็คงไม่ได้เห็น ฝันคงไม่เป็นไป
แค่ใจไม่ยอมแพ้ แพ้ไม่เป็นสักวัน สักวันคงได้เห็น
ฝันที่มันเป็นจริง สู้มันเพื่อวันของเรา

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
*789007771001354
-
*88811051358
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง