ประเพณีแข่งเรือกอและ พ.ศ. 2524

รหัสรายการ :

ผลิตเมื่อ ปี 2524

HD Pillar Box (1440 x 1080) | ประเพณีแข่งเรือกอและ พ.ศ. 2524 วันที่ 13-16 กันยายน 2524 การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงแข่งขัน แข่งเรือกอและ ลุ่มน้ำบางนรา จ.นราธิวาส

ความยาว 00:51 นาที

ประเภทภาพ Exclusive

Original Material Film

หมวดหมู่ บ้านเมือง , ศิลปวัฒนธรรม

อัพเดทล่าสุดวันที่ 2 ส.ค. 2566

ติ่มซำ
HD (1440 x 1080) 02:19