วิถีชีวิตคนเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน พ.ศ. 2511

รหัสรายการ :

ผลิตเมื่อ ปี 2511

HD Pillar Box (1440 x 1080) | กรุงเทพฯ ในอดีต การเดินทางของคนกรุงชั่วโมงเร่งด่วนในอดีต

ความยาว 00:59 นาที

ประเภทภาพ Exclusive

Original Material Film

หมวดหมู่ บ้านเมือง

อัพเดทล่าสุดวันที่ 12 มิ.ย. 2566