ภาพการต่อเติมอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสรายการ :

ผลิตเมื่อ ปี 2524

HD Pillar Box (1440 x 1080) |

ความยาว 00:50 นาที

ประเภทภาพ Exclusive

Original Material Film

หมวดหมู่ บ้านเมือง , ภาพข่าวเด่น

อัพเดทล่าสุดวันที่ 8 ก.ย. 2565