TSM 6

กนกอร รุ่งรักษา

  • ชื่อเล่น : จอย
    วันเกิด : 3 กรกฎาคม 2543
    การศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 53.4 กิโลกรัม
กนกอร รุ่งรักษา

Gallery

TSM6 TSM6 TSM6 TSM6 TSM6
กลับด้านบน กลับด้านบน