TSM 5

ณัฐชา ชยางคานนท์

  • ชื่อเล่น :กานต์
    วันเกิด : 31 มกราคม 2540
    การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 47.6 กิโลกรัม
ณัฐชา ชยางคานนท์

Gallery

TSM5 TSM5 TSM5
กลับด้านบน กลับด้านบน