TSM 8

พรปรียา ชำนาญผล

  • ชื่อเล่น : แก้มแก้ม
    วันเกิด : 11 ตุลาคม 2544
    การศึกษา : โรงเรียนธัญบุรี
  • ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 51.7 กิโลกรัม
พรปรียา ชำนาญผล

Gallery

TSM8 TSM8 TSM8 TSM8 TSM8
กลับด้านบน กลับด้านบน