TSM 2

มิ่งขวัญ ชูสุวรรณ

  • ชื่อเล่น : ตอง
    วันเกิด : 6 กรกฎาคม 2543
    การศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 49.7 กิโลกรัม
มิ่งขวัญ ชูสุวรรณ

Gallery

TSM2 TSM2 TSM2 TSM2 TSM2
กลับด้านบน กลับด้านบน