TSM 12

พรพรรณ แซงจันดา

  • ชื่อเล่น : แบม
    วันเกิด : 27 กรกฏาคม 2543
    การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ส่วนสูง : 169 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 46.6 กิโลกรัม
พรพรรณ แซงจันดา

Gallery

TSM12 TSM12 TSM12 TSM12 TSM12
กลับด้านบน กลับด้านบน