ตารางการแข่งขัน ฟุตบอลแชมป์ 7HD

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 1 สนาม 2
เลิงนกทา
0 - 2
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 2 สนาม 2
วชิราลัย
3 - 1
ห้วยแถลงพิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 3 สนาม 2
กีฬาจังหวัดขอนแก่น
4 - 3
สวนป่าเขาชะอางค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 4 สนาม 2
ละหานทรายรัชดาภิเษก
2 - 4
กีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาฯ)

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 5 สนาม 2
ธารปราสาทเพชรวิทยา
2(3) - 2(4)
เกษมสีมาวิทยาคาร

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 6 สนาม 2
ขัติยะวงษา
3 - 4
นานาชาติเทร็ลล์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 7 สนาม 2
สูงเม่นชนูปถัมภ์
1 - 7
พรตพิทยพยัต

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 8 สนาม 2
สูงเนิน
0 - 5
พิชญบัณฑิต

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 9 สนาม 2
เขมราฐพิทยาคม
1 - 0
พังเคนพิทยา
คู่ที่ 10 สนาม 3
ชัยเกษมวิทยา
0 - 3
กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
คู่ที่ 11 สนาม 3
สามโคก อบจ.ปทุมธานี
2 - 0
ศรีเมืองวิทยาคาร
คู่ที่ 12 สนาม 3
กงไกรลาศวิทยา
1 - 5
หนองตาคงพิทยาคาร
คู่ที่ 13 สนาม 3
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3 - 0
เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
คู่ที่ 14 สนาม 3
อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
3 - 2
กันทรลักษ์วิทยา
คู่ที่ 15 สนาม 3
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
7 - 1
เตรียมอุดมศึกษาพัฒฯ สระบุรี
คู่ที่ 16 สนาม 3
สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ
1 - 3
วัดนวลนรดิศ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 17 สนาม 2
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
4 - 0
เขื่องในพิทยาคาร

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 18 สนาม 2
หมอนทองวิทยา
4 - 2
แม่ลาววิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 19 สนาม 2
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
4(3) - 3(3)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 20 สนาม 2
เตรียมอุดมฯ พัฒนาการ อุบลฯ
0 - 1
อนุกูลนารี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 21 สนาม 2
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
2 - 3
สร้างคอมวิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 22 สนาม 2
กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
2 - 0
พนมรุ้ง

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 23 สนาม 2
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
0 - 3
กรุงเทพคริสเตียนฯ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 24 สนาม 2
อิสลามวิทยามูลนิธิ
1 - 4
ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยาฯ)

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 25 สนาม 3
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
6(2) - 5(2)
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
คู่ที่ 26 สนาม 3
บัวแก้วเกษร
2 - 3
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่ที่ 27 สนาม 3
สวนกุหลาบฯ เพชรบูรณ์
2 - 0
สารสาสน์วิเทศสายไหม
คู่ที่ 28 สนาม 3
บ้านหันวิทยา
1 - 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คู่ที่ 29 สนาม 3
มัธยมตากสินระยอง
4 - 0
ปทุมวิไล
คู่ที่ 30 สนาม 3
กีฬานครนนท์วิทยา 6
8 - 0
ธนาคารออมสิน
คู่ที่ 31 สนาม 3
มัธยมวัดสิงห์
0(3) - 0(2)
สมุทรปราการ
คู่ที่ 32 สนาม 3
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
5 - 1
ทวีธาภิเศก

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 33 สนาม 2
นวมินทราชูทิศ
1 - 2
นนทบุรีวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 34 สนาม 2
เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร
2 - 1
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 35 สนาม 2
เขมราฐพิทยาคม
0 - 8
กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 36 สนาม 2
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
5 - 0
ญามีอุ้ลอิควาน

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 37 สนาม 2
เชียงยืนพิทยาคม
1 - 5
นาหลวง

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 38 สนาม 2
นาคประสิทธิ์
1 - 5
ระยองวิทยาคมปากน้ำ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 39 สนาม 2
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
2 - 1
มุสลิมจะนะศึกษา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 40 สนาม 2
นครไทย
1 - 7
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 41 สนาม 3
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
2 - 1
วชิราลัย
คู่ที่ 42 สนาม 3
กีฬาจังหวัดขอนแก่น
5 - 2
กีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาฯ)
คู่ที่ 43 สนาม 3
นานาชาติเทร็ลล์
3 - 0
หนองตาคงพิทยาคาร
คู่ที่ 44 สนาม 3
ยางตลาดวิทยาคาร
0 - 4
บางปะอิน
คู่ที่ 45 สนาม 3
ราชวินิต นนทบุรี
1 - 4
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
คู่ที่ 46 สนาม 3
พรตพิทยพยัต
6(2) - 5(2)
อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
คู่ที่ 47 สนาม 3
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
4 - 1
วัดนวลนรดิศ
คู่ที่ 48 สนาม 3
เกษมสีมาวิทยาคาร
1 - 3
สามโคก อบจ.ปทุมธานี
คู่ที่ 49 สนาม 3
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
0 - 6
พิชญบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 50 สนาม 2
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
0 - 3
หมอนทองวิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 51 สนาม 2
เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
0 - 9
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 52 สนาม 2
ศรีนครน่าน
1 - 6
ขุขันธ์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 53 สนาม 2
พิษณุโลกพิทยาคม
1 - 7
สุรพินท์พิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 54 สนาม 2
อยุธยาวิทยาลัย
2(4) - 2(3)
ประสาทวิทยาคาร

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 55 สนาม 2
มัธยมตากสินระยอง
3 - 1
กีฬาเทศบาลนครแม่สอด

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 56 สนาม 2
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
0 - 4
ฐานปัญญา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 57 สนาม 2
ทุ่งยางแดงพิทยาคม
1 - 3
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 58 สนาม 3
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
2 - 1
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่ที่ 59 สนาม 3
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
1 - 0
อนุกูลนารี
คู่ที่ 60 สนาม 3
สวนกุหลาบฯ เพชรบูรณ์
3(1) - 2(1)
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คู่ที่ 61 สนาม 3
บางกะจะ
6(0) - 7(0)
ธัญรัตน์
คู่ที่ 62 สนาม 3
สร้างคอมวิทยา
0 - 2
กีฬานครนนท์วิทยา 6
คู่ที่ 63 สนาม 3
กรุงเทพคริสเตียนฯ
3 - 0
มัธยมวัดสิงห์
คู่ที่ 64 สนาม 3
ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยาฯ)
4 - 2
พระแท่นดงรังวิทยาคาร

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 65 สนาม 2
อัสสัมชัญศรีราชา
4 - 0
นนทบุรีวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 66 สนาม 2
เทพศิรินทร์
5 - 1
เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 67 สนาม 2
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
1 - 2
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 68 สนาม 2
ปทุมคงคา
1 - 0
นาหลวง

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 69 สนาม 2
กันทรารมณ์
3 - 1
พังตรุราษฎร์รังสรรค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 70 สนาม 2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
0(3) - 0(2)
อัสสัมชัญ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 71 สนาม 2
กีฬา อบจ.พิษณุโลก
0 - 5
พิชญบัณฑิต

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 72 สนาม 2
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
1 - 2
วัดสุทธิวราราม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 73 สนาม 3
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
0(2) - 0(3)
ดรุณาราชบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 74 สนาม 3
กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
6 - 1
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 75 สนาม 3
ท่าข้ามวิทยาคม
4(1) - 3(1)
นานาชาติเทร็ลล์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 76 สนาม 3
เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
0 - 3
กีฬาจังหวัดขอนแก่น

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 77 สนาม 3
บางปะอิน
1 - 2
เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 78 สนาม 3
พรตพิทยพยัต
5 - 0
เทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณฯ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 79 สนาม 3
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
2 - 8
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 80 สนาม 3
สามโคก อบจ.ปทุมธานี
0(5) - 0(4)
วังม่วงวิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 81 สนาม 2
สารวิทยา
1 - 0
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 82 สนาม 2
ขุขันธ์
1 - 6
สวนกุหลาบวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 83 สนาม 2
อัสสัมชัญธนบุรี
4 - 1
สุรพินท์พิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 84 สนาม 2
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2(6) - 2(7)
ราชวินิตบางแก้ว

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 85 สนาม 2
สุรศักดิ์มนตรี
0(4) - 0(3)
ธัญรัตน์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 86 สนาม 2
ฐานปัญญา
2 - 6
อบจ. ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 87 สนาม 2
สนามชัยเขต
1(8) - 1(7)
กรุงเทพคริสเตียนฯ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 88 สนาม 2
อยุธยาวิทยาลัย
2(2) - 2(3)
ท่าข้ามพิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 89 สนาม 3
วิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร)
2(3) - 2(2)
สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 90 สนาม 3
หมอนทองวิทยา
4 - 1
สตึก

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 91 สนาม 3
รัตนโกสินทร์ฯ บางขุนเทียน
1 - 2
ขอนแก่นพัฒนศึกษา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 92 สนาม 3
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
6 - 2
อุ้มผางวิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 93 สนาม 3
สายมิตรศึกษา
2 - 4
สวนกุหลาบฯ เพชรบูรณ์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 94 สนาม 3
มัธยมตากสินระยอง
2 - 3
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 95 สนาม 3
อมตวิทยา
1 - 4
ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยาฯ)

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 96 สนาม 3
กีฬานครนนท์วิทยา 6
1 - 4
ราชสีมาวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 97 สนาม 2
อัสสัมชัญศรีราชา
5 - 3
ดรุณาราชบุรี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 98 สนาม 2
ปทุมคงคา
3 - 1
พรตพิทยพยัต

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 99 สนาม 2
กันทรารมณ์
5 - 1
สามโคก อบจ.ปทุมธานี

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 100 สนาม 2
พิชญบัณฑิต
6 - 4
วัดสุทธิวราราม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 101 สนาม 2
เทพศิรินทร์
2 - 1
กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 102 สนาม 2
สวนกุหลาบฯ เพชรบูรณ์
1 - 2
ราชวินิตบางแก้ว

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 103 สนาม 3
กีฬาจังหวัดขอนแก่น
6 - 2
เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 104 สนาม 3
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
3 - 2
ระยองวิทยาคมปากน้ำ

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 105 สนาม 3
ท่าข้ามวิทยาคม
1 - 2
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 106 สนาม 3
สารวิทยา
3 - 2
พันท้ายนรสิงห์วิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 107 สนาม 3
สุรศักดิ์มนตรี
0 - 1
ราชสีมาวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 108 สนาม 2
สนามชัยเขต
1 - 6
ท่าข้ามพิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 109 สนาม 2
วิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร)
4 - 5
หมอนทองวิทยา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 110 สนาม 2
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
4 - 7
สวนกุหลาบวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 111 สนาม 2
อัสสัมชัญธนบุรี
4(2) - 4(3)
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 112 สนาม 2
ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยาฯ)
0 - 12
อบจ. ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 113 สนาม 2
อัสสัมชัญศรีราชา
3 - 2
กีฬาจังหวัดขอนแก่น

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 114 สนาม 2
กันทรารมณ์
3(2) - 3(1)
พิชญบัณฑิต

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 115 สนาม 2
เทพศิรินทร์
2 - 4
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 116 สนาม 2
ปทุมคงคา
 5 - 2
กีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 117 สนาม 2
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
3 - 8
อบจ. ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 118 สนาม 2
ราชสีมาวิทยาลัย
0 - 4
ท่าข้ามพิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 119 สนาม 3
หมอนทองวิทยา
5 - 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 120 สนาม 3
สารวิทยา
2(3) - 2(2)
ราชวินิตบางแก้ว

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

คู่ที่ 121 สนาม 2
หมอนทองวิทยา
3 - 4
อบจ.ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 122 สนาม 2
สารวิทยา
0 - 5
ท่าข้ามพิทยาคม

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 123 สนาม 2
อัสสัมชัญศรีราชา
4(5) - 4(6)
กันทรารมณ์

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 124 สนาม 2
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1 - 0
ปทุมคงคา

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566

คู่ที่ 125
กันทรารมณ์
3 - 2
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

คู่ที่ 126
ท่าข้ามพิทยาคม
1 - 2
อบจ. ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

คู่ที่ 127
กันทรารมณ์
2 - 0
อบจ.ชัยนาท

ดูคลิปย้อนหลังได้ที่