นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข 4

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

พรรคประชาธิปัตย์

นโยบาย

เปลี่ยนกรุงเทพฯ #เราทำได้

นโยบาย 3 เรื่องหลัก

- เรื่องปากท้อง เงินต้องเต็มบ้าน งานต้องเต็มมือ ซึ่งมีหลายสิ่งที่ตนตั้งใจทำทันที ถ้าได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม. อาทิ การอัดฉีดเงินและสร้างงาน ด้วยการตั้งกองทุนเพื่อการจ้างงานชุมชนในทุกชุมชน โดยมี กทม.เป็นผู้ช่วยเรื่องเงินและการจ้างงาน ซึ่งถือเป็นการทำงานแลกเงิน และประชาชนได้รับประโยชน์ และการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) 150,000 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้คนกรุงเทพฯได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี และการจัด 12 เทศกาลใหญ่ และ 50 เทศกาลเขต เพื่อให้กรุงเทพฯมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล
- เรื่องสาธารณสุข หมอมี สาธารณสุขดี ใกล้บ้าน ด้วยการส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย และมีแพทย์เฉพาะทางประจำการ และ
- โรงเรียนดี อยู่ใกล้บ้าน โดยจะต้องมีโรงเรียนประจำเขต ที่มีตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล ต่อเนื่องจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีครูที่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นต่ำ 3 ภาษา พร้อมสนับสนุนวิชากีฬา ดนตรี และเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่างๆ มีโภชนาการที่ดีครบทั้ง 5 หมู่ มีคุณภาพ