นายไกรเดช บุนนาค

หมายเลข 19

นายไกรเดช บุนนาค

พรรคพลังสังคมใหม่

นโยบาย

พูดแล้วทำได้ไม่ใช่นิยายขายฝัน และ โกงประชาชนโกงชาติ คือฆาตกรฆ่าตนเอง

นโยบาย

- สายไฟฟ้าในกรุงเทพฯ นำลงใต้ดิน ภายใน 4 ปี 
- ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน 
- SSG ทำกรุงเทพฯ ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเที่ยว WIFI FREE ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ 
- ทำกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง สู่ตลาดการค้าโลก และแม่ค้าแผงลอย หาบเร่ 40 บาท ค้าขายได้ทุกเขต