ช่อง 7 สี ลงนามสัญญาร่วมกับ Biore Pore Pack ผู้สนับสนุนหลักใน การประกวด Young Model 2016
      สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด (คนที่ 2 จากซ้าย ) และ Biore Pore Pack โดย คุณพิชญ์สินี วิทยาปัญญานนท์  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด  (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท   คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนการประกวด Young  Model 2016 โดยมี ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล Young Model 2015 และ มนัชนันท์ สรรพยานุวัฒน์ ตำแหน่งพิเศษปี 2014 ร่วมถ่ายภาพ ณ ช่อง 7 สี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

Young Model Contest 2016

Copyright © 2016 Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd. All rights reserved.