24 สาวน้อยผู้เข้ารอบสุดท้าย Young  Model  2015  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปันรัก ปั่น ปลูกป่า คืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลก” หนี่งกิจกรรมในโครงการ “ 7 สีปันรักให้โลก ปี 2558 ” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาระบมนิเวศป่าชายเลนที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมในวันนี้น้องๆ ทั้ง 24 คน  ได้ปั่นจักรยานไปร่วมกันปลูก   ป่าชายเลน พร้อมทั้งเดินศึกษาตามเส้นทางธรรมชาติ ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร จ. เพชรบุรี เมื่อวันก่อน
            ติดตามชมการประกวด Young Model 2015 รอบตัดสินได้ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม นี้  ณ ห้องแจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ่ายทอดการประกวดให้ชมทั่วประเทศทาง ช่อง 7 สี หรือ ทางออนไลน์ผ่าน http://youngmodel.ch7.com ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.45 -17.00 น.

Young Model Contest 2016

Copyright © 2016 Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd. All rights reserved.