Thai supermodel contest 2020

Digital’s choice

ร่วมเชียร์ให้คะแนนเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด เพื่อรับตำแหน่ง Digital’s Choice ประจำปี 2020

วิริญญา หล่อสุวรรณ

TSM1

มิ่งขวัญ ชูสุวรรณ

TSM2

ศุทธินี วิเชียรชอย

TSM3

วลีวิวัฒน์ เนื่องขันตี

TSM4

ณัฐชา ชยางคานนท์

TSM5

กนกอร รุ่งรักษา

TSM6

รมณีย์ จีนีฟ คีริก

TSM7

พรปรียา ชำนาญผล

TSM8

วนัสนันท์ อุปยโสธร

TSM9

ณัฏฐ์ษา หุ่นแก้ว

TSM10

นิคิต้า กรรณเกตุ

TSM11

พรพรรณ แซงจันดา

TSM12

ณัฐรดา ชีรานนท์

TSM13

ธนวรรณ แก้วศรี

TSM14

ชุติญา ใกล้กลาง

TSM15

ปิ่นปิ​นัท​ธ์​ นิธิ​ศ​กุล​ไพศาล​

TSM16

ปริญญานาฏ ด่านซ้าย

TSM17

ปาณิสรา เมธาเกียรติ

TSM18

ชุติกาญจน์ เสียงจินดารัตน์

TSM19

ฐิติรัตน์​ มณีดำ

TSM20

รายละเอียดกิจกรรม Digital’s Choice 2020

กติกาการร่วมสนุก

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตผ่าน https://www.ch7.com/tsm ทั้งนี้จะต้องทำการลงทะเบียน ด้วยเบอร์โทรศัพท์และ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ พร้อมกรอกชื่อ ชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำการโหวตผู้เข้าประกวดได้ทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขผู้เข้าประกวดที่ทำการโหวต (รับสิทธิ์สูงสุด 20 สิทธิ์เมื่อโหวตผู้เข้าประกวดครบทั้ง 20 คน) ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมโหวตทุกท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโดยไม่จำกัดว่าจะคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับตำแหน่งเท่านั้น และกิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าบริการการร่วมโหวตแต่อย่างไร (ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะทำการประมวลข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมออกจากระบบฐานข้อมูลพิมพ์ลงบนกระดาษตัดมาเป็นชิ้นส่วนโดยมีสักขีพยานตรวจสอบการพิมพ์ แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมากองรวมกัน เพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ระยะเวลาการเล่น

กำหนดวันจับรางวัล 1 ครั้ง ดังนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หรือวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2563 18.00 น. กำหนดจับรางวัลวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ของรางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลคอร์สเรียนเต้น และร้องเพลง จาก World Star Academy จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รางวัลที่ 2 นาฬิกา ANNE KLEIN รุ่น AK 3001 - CHBK จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัล รางวัลละ ละ 6,590 บาท รวมมูลค่า 19,770 บาท

รางวัลที่ 3 เครื่องสำอาง Arty Professional by BSC ประกอบด้วย แป้ง บลัชออน ฯลฯ จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,500 บาท รวมมูลค่า 17,500 บาท

รวมของรางวัล จำนวน 11 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 67,270 บาท 
(หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

“ใบอนุญาตเล่นแถมพกหรือเสี่ยงโชคตามกฎหมายการพนัน เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๓ ออกให้ ณ สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย”
กลับด้านบน กลับด้านบน