Thai Supermodel Contest 2020 รอบตัดสิน 2/4

การประกวด Thai Supermodel Contest 2020 และ Smart Boy 2020 รอบตัดสิน จาก Center Point Studio คลิป 2- ตำแหน่ง Thai Supermodel 2020 ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์

- ตำแหน่ง Smart Boy 2020 ได้แก่ คริส อาคริส อธิญญานนท์

- ตำแหน่ง ผิวสวยใส สุขภาพดี โดยบีโอเร ได้แก่ เกรซ ชุติกาญจน์ เสียงจินดารัตน์

- ตำแหน่ง Digital’s Choice ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์

- ตำแหน่ง Photogenic Model ได้แก่ จอย กนกอร รุ่งรักษา

- ตำแหน่ง Miss Glamour by Mont Fleur ได้แก่ นิต้า นิคิต้า กรรณเกตุ#TSM2020

#THAISUPERMODEL2020

#THAISUPERMODELCONTEST2020

#SMARTBOY2020
กลับด้านบน กลับด้านบน