TOP
share

ผู้เข้าประกวด Thai Supermodel contest 2018 เรียนเดินแบบกับ “ครูอุ๋ม”

20 สาวผู้เข้าประกวด Thai Supermodel Contest 2018  เรียนเดินแบบกับ “ครูอุ๋ม อาภาศิริ” กันที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สาวมั่นทั้ง 20 คน ได้เรียนรู้การปรับบุคลิกภาพ เพื่อความสวยงามและความมั่นใจในการเดินแบบ อีกทั้งยังได้เทคนิคการดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงานจากนางแบบมืออาชีพ
Related contents