TOP
share

20 สาวผู้เข้าประกวด Thai Supermodel Contest 2018 เรียนรู้การเดินแบบ

ภาพบรรยากาศ 20 สาวมั่นผู้เข้าประกวด Thai Supermodel Contest 2018 เรียนรู้การเดินแบบ ใน Model Class กับ 'ครูอุ๋ม อาภาศิริ' ได้เรียนรู้การปรับบุคลิกภาพ เพื่อความสวยงามและความมั่นใจในการเดินแบบ อีกทั้งยังได้เทคนิคการดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมในการทำงานจากนางแบบมืออาชีพ 
Gallery
Related contents