TOP
share
Smart Boy 2018 ทำกิจกรรม Training Class

Smart Boy 2018 ทำกิจกรรม Training Class

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Training Class ของ 12 หนุ่ม Smart Boy 2018 โดย 'ครูซูกัส' เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของหนุ่ม ๆ  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สถานีโทรทํศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Gallery
Related contents