กรรญกฤต อรรควงษ์
กรรญกฤต อรรควงษ์

ฟิล์ม

กรรญกฤต อรรควงษ์

film_kunyakrit

น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 182 เซนติเมตร

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง , เล่นกีต้าร์

ผลงานละคร