อมีนา พินิจ
อมีนา พินิจ

โม

อมีนา พินิจ

@mo_amena

การศึกษา : ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ส่วนสูง : 167 ซม.

ผลงานละคร