อัครัช จิตตะศิริ
อัครัช จิตตะศิริ

โตส

อัครัช จิตตะศิริ

@toast_aukkarat

การศึกษา : ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานที่ผ่านมา : ภาพยนตร์ เรื่อง ตุ๊ดตู่กู้ชาติ, ภาพยนตร์ เรื่อง หลวงพี่แจ๊ส 5G, ภาพยนตร์ เรื่อง หอแต๋วแตกแหกนะคะ, ภาพยนตร์ เรื่อง สตรีเหล็ก

ความสามารถพิเศษ : เล่นฟุตบอล

ผลงานละคร