วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

วี

วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

ชื่อจริง - นามสกุล : วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

ชื่อในการแสดง : วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

ชื่อเล่น : วี

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

กีฬา : เล่นฟุตบอล

อาหารที่ชอบ : ตำมั่ว ไก่ทอด

น้ำหนัก/ส่วนสูง : 76 กก. / 185 ซม.

instagram : @weraparp

:

ผลงานละคร