กิตติยา จิตรภักดี
กิตติยา จิตรภักดี

ใบหม่อน

กิตติยา จิตรภักดี

@baihmon.kj

วันเกิด : 29 ตุลาคม 2542

ส่วนสูง : 173 ซม.

การศึกษา : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง, เดินแบบ, ถ่ายแบบ

รางวัลที่ได้รับ : ตำแหน่ง Thaisupermodel 2016

ผลงานละคร