แจสมิน เมโดวส์
แจสมิน เมโดวส์

แจส

แจสมิน เมโดวส์

รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศ Young Model 2015

ผลงานละคร