ฉัตรดาว สิทธิผล
ฉัตรดาว สิทธิผล

ฟิล์ม

ฉัตรดาว สิทธิผล

@film_chatdao

วันเกิด : 5 ธันวาคม 2535

การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานอดิเรก : วาดภาพ, งานฝีมือ

สีที่ชอบ : ฟ้า

อาหารที่ชอบ : ข้าวแช่, มัสมั่นไก่, smoked salmon

Twitter :  @film_chatdao

ผลงาน :   ธุรสโลกันตร์ / เศรษฐีตีนเปล่า /คนเหนือฅน​

ผลงานละคร

คลิปรายการ