ส.กีฬาอีสปอร์ต เปิดตัวโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต

View icon 126
วันที่ 10 ก.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - สมาคมกีฬาอีสปอร์ต เปิดตัวโครงการ "พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลทางด้านอีสปอร์ต ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเติบโตไวของประเทศไทย" มีเป้าหมายพัฒนาระบบนิเวศกีฬาอีสปอร์ต ให้รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ โดยจะเปิดรับสมัครประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางหลักของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง