กฟภ.จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

View icon 103
วันที่ 5 ธ.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการแข่งขันเปตอง พีอีเอ โอเพ่น (PEA OPEN) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองให้แพร่หลายในสังคมไทย โดยรายได้จากการแข่งขันได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์เปตองมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง