พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2566

View icon 49
วันที่ 1 ต.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจีน เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ตลอดสี่ทศวรรษความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันนั้น น้ำใจไมตรีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและจีนได้ยังประโยชน์ให้กับประเทศของเราทั้งสองมากเพียงใด ในบริบททวิภาคี ระดับภูมิภาค และพหุภาคี การที่ข้าพเจ้าได้พบหารือกับท่าน ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทระหว่างทั้งสองประเทศ ในฐานะการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นร่วมกัน เราจะร่วมกำหนดทิศทาง เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึง พัฒนาความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย อันนำไปสู่ประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป

(พระปรมาภิไธย) 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง