พิชาย เตือนผู้ใช้กฎหมาย รธน. ระวังอย่าจำกัดสิทธิพลเมือง

View icon 30
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - คำพิพากษาตัดสิทธิการเมืองตลอดไปกับ "ช่อ พรรณิการ์ วานิช" กรณีโพสต์ข้อความหมิ่นเหม่พาดพิงสถาบันฯ นำมาซึ่งเสียงจากพรรคก้าวไกลที่ถามหามาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้คำว่าจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เรื่องนี้นำมาซึ่งมุมมองในเรื่องนี้

พิชาย เตือนผู้ใช้กฎหมาย รธน. ระวังอย่าจำกัดสิทธิพลเมือง
ในมุมของ อาจารย์พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มองว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้และระบอบประชาธิปไตยกำลังมีปัญหา โดยเฉพาะคำว่า จริยธรรม มีการตีความกว้างเกินไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้อำนาจ เป็นการจำกัดสิทธิของพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยที่นานาประเทศไม่ทำ

อ.เจษฎ์ เผย สิทธิ-จริยธรรม เป็นสิ่งต้องแยกพิจารณา 
ขณะที่ อาจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ก็มองว่า เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งจริยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแยกกัน แต่เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้ ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น

ก็เป็น 2 มุมมอง ที่มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ แต่ที่แน่นอนจากปม ช่อ พรรณิการ์ จะยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่ นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อศาลฎีกามีคำวินิจฉัยใดแล้ว ผลนั้นถือเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมาย จึงยื่นอุทธรณ์ไม่ได้ และ ศาลฯ พิพากษาตามกรอบกฎหมายกำหนด ไม่สามารถพิพากษาให้แตกต่างไปได้ด้วย