ถกไม่เถียง - คมเฉือนคม "เลือกตั้งซ่อมระยอง" ศึกนอกศึกในวุ่น "ประชาธิปัตย์" ผวาตกขบวน!

View icon 36
วันที่ 15 ส.ค. 2566
ถกไม่เถียง
แชร์
ถกไม่เถียง - คมเฉือนคม "เลือกตั้งซ่อมระยอง" ศึกนอกศึกในวุ่น "ประชาธิปัตย์" ผวาตกขบวน! พูดคุยกับ สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช