ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 พ.ค.66 ลูกกรมหลวง ดาบป๋อมมหาชัย vs ก้องเมรี ศิษย์ป้อมปืน

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 18 พ.ค.66 ลูกกรมหลวง ดาบป๋อมมหาชัย vs ก้องเมรี ศิษย์ป้อมปืน