ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 เม.ย.66 ลมหวน ศิษย์ลมหนาว vs เด่นคลองแห ว.วิทยานฤพนธ์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 13 เม.ย.66 ลมหวน ศิษย์ลมหนาว vs เด่นคลองแห ว.วิทยานฤพนธ์