การกีฬาฯ - โอลิมปิกไทย เซ็นข้อตกลงหนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ซีเกมส์ 2023

View icon 53
วันที่ 4 เม.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเซ็นข้อตกลงร่วมกัน กับผู้สนับสนุนหลักกีฬาซีเกมส์ และอาเซียน พาราเกมส์ 2023 เพื่อสนับสนุนการให้บริการการสื่อสารให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมการแข่งขัน ที่ประเทศกัมพูชา รวมถึงสนับสนุนอาหารแช่แข็งให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานตลอดทั้งการแข่งขันอีกด้วย