ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 มี.ค.66 เพชรทักษิณ ส.สมหมาย vs ศิริมงคล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 9 มี.ค.66 เพชรทักษิณ ส.สมหมาย vs ศิริมงคล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม