เช้าข่าว 7 สี

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดม จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา แถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย และนำรายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง