สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดม จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22

View icon 85
วันที่ 2 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา แถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย และนำรายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง