ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 มี.ค.66 เสมาเพชร ส.ชวลิต vs ยอดบัวงาม ส.โชคกิจชัย

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 มี.ค.66 เสมาเพชร ส.ชวลิต vs ยอดบัวงาม ส.โชคกิจชัย