เช้าข่าว 7 สี

เริ่มแล้ว! การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ 52

เช้าข่าว 7 สี - พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทห​ารอากาศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ 52 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปะเตมีย์ โดยปีนี้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 21 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง